Documento sin título
       

     Si està interessat a rebre informació o desitja que sigui enviada a una altra persona, ens pot facilitar el seu mail i en la propera edició podrà disposar de totes les novetats.

 
       
 
Email:
 
     
 

      En compliment de l'article 5 de la Llei 15/1999 de Protecció de dades, les dades de caràcter personal, que es sol·liciten a aquest formulari,
s'inclouran al fitxer de gestió escolar, del qui és responsable l'ASSOCIACIO PLATAFORMA EDUCA.

      Aquestes dades solament seran utilitzades per enviar-li informació puntual de la formació que desenvolupa l'entitat, i perquè una vegada
finalitzada la formació, vostè pugui descarregar des del campus, tantes vegades com sigui necessari, el corresponent certificat acreditatiu de
la formació realitzada.

      Pot exercir els seus drets d'informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades a través del mail info@plataformaeduca.es,
sent conscient que a partir d'aquest moment no podrà obtenir novament els certificats de les activitats ni rebre informació de l'entitat.