Documento sin título
       

     Si està interessat a rebre informació o desitja que sigui enviada a una altra persona, ens pot facilitar el seu mail i en la propera edició podrà disposar de totes les novetats.

 
       
 
Email:
 
 
ACTUALITZACIÓ DE LA NOVA NORMATIVA EUROPEA DE PROTECCIÓ DE DADES
L’informem que recentment hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per tal de donar compliment als nous requisits previstos pel Reglament General de Protecció de Dades (“RGPD”), aplicable a partir del proper 25 de maig de 2018.
A continuació, li facilitem la informació sobre el tractament de les seves dades:
Responsable: ASSOSSICACIÓ DE LA PLATAFORMA EDUCA-G65401820
Correu electrònic: info@plataformaeduca.es
Dades del delegat de protecció de dades: info@plataformaeduca.es
Finalitat del tractament de les seves dades personals: Gestionar la matrícula i els certificats de les formacions.
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment prestat per l’interessat en el moment de la matrícula a la formació.
Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal i del Departament d'Ensenayment de la Generalitat de Catalunya.
Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades dirigint-se al mail info@plataformaeduca.es acompanyant còpia del seu DNI.
Conservació: El període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei.
L'Associacio de la Plataforma Educa l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.