formulari de preinscripció
 
Dades personals de l'alumne
 
* La 2a matrícula solament es pot realitzar si abans es va fer altra matrícula i la qualificació final del curs és NO APTE o NO PRESENTAT.
* L'import d'aquesta matrícula serà del 50 % de la matrícula del curs.
* Cal omplir correctament l'adreça de residència.
* Verificar que el mail sigui correcte, tota la comunicació es farà per aquesta adreça de correu.
         
 
Nom:
Cognom 1:
 
Cognom 2:
Telèfon :
         
 
Número NIF o NIE:
Lletra NIF o NIE:
     
Seleccionar:

NIF: NIE: Altres:

         
 
Carrer :
Població :
 
Provincia :
CP :
         
Dades acadèmiques de l'alumne    
     
 
Centre treball:
Dedicació :
         
 
E-mail :
   
         
Curs :