Resultat general de les enquestes.
 
      Nombre d'enquestes lliurades: 3340
 
  1.- En quin grau creu que s'han assolit el objectius del curs?
       
  1. Cap. Respostes: 13 de 3340 0.39 %
  2. Poc. Respostes: 115 de 3340 3.44 %
  3. Bastant. Respostes: 1833 de 3340 54.88 %
  4. Totalment. Respostes: 1310 de 3340 39.22 %
       
  2.- En quin grau creu que el material del curs ha respost a les seves necessitats de formació?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 18 de 3340 0.54 %
  2. Poc adequat. Respostes: 173 de 3340 5.18 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1623 de 3340 48.59 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1452 de 3340 43.47 %
       
  3.- Com valora l'organització del material del curs?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 19 de 3340 0.57 %
  2. Poc adequat. Respostes: 130 de 3340 3.89 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1462 de 3340 43.77 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1644 de 3340 49.22 %
       
  4.- Com valora l'atenció rebuda per part del professorat-tutor?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 16 de 3340 0.48 %
  2. Poc adequat. Respostes: 96 de 3340 2.87 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 814 de 3340 24.37 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 2324 de 3340 69.58 %
       
  5.- Valori la competència del professor-tutor.
       
  1. Gens competent. Respostes: 9 de 3340 0.27 %
  2. Poc competent. Respostes: 64 de 3340 1.92 %
  3. Bastant competent. Respostes: 786 de 3340 23.53 %
  4. Totalment competent. Respostes: 2371 de 3340 70.99 %
       
  6.- Com valora les activitats del curs?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 18 de 3340 0.54 %
  2. Poc adequat. Respostes: 151 de 3340 4.52 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1698 de 3340 50.84 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1375 de 3340 41.17 %
       
  7.- Valori el grau d'adequació dels fòrums en relació als continguts del curs.
       
  1. Gens adequat. Respostes: 33 de 3340 0.99 %
  2. Poc adequat. Respostes: 231 de 3340 6.92 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1740 de 3340 52.10 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1172 de 3340 35.09 %
       
  8.- Indiqui el seu grau d'acord amb la següent afirmació: "El ritme de treball mantingut al llarg del curs m'ha permès l'estudi personal i la realització de les activitats.
       
  1. Gens d'acord. Respostes: 37 de 3340 1.11 %
  2. Poc d'acord. Respostes: 254 de 3340 7.60 %
  3. Bastant d'acord. Respostes: 1476 de 3340 44.19 %
  4. Totalment d'acord. Respostes: 1481 de 3340 44.34 %
       
  9.- El sistema d'avaluació ha estat coherent amb els objectius del curs?
       
  1. Gens coherent. Respostes: 14 de 3340 0.42 %
  2. Poc coherent. Respostes: 61 de 3340 1.83 %
  3. Bastant coherent. Respostes: 1229 de 3340 36.80 %
  4. Totalment coherent. Respostes: 1918 de 3340 57.43 %
       
  10.- Com valora els seus coneixements previs en relació als continguts?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 78 de 3340 2.34 %
  2. Poc adequat. Respostes: 518 de 3340 15.51 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1980 de 3340 59.28 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 636 de 3340 19.04 %
       
  11.- Valori la participació dels companys/es i l'ambient de treball de l'aula "virtual".
       
  1. Gens adequada. Respostes: 76 de 3340 2.28 %
  2. Poc adequada. Respostes: 467 de 3340 13.98 %
  3. Bastant adequada. Respostes: 1893 de 3340 56.68 %
  4. Totalment adequada. Respostes: 727 de 3340 21.77 %
       
  12.- Creu que es poden aplicar els coneixements adquirits al seu treball/estudi habitual?
       
  1. Gens. Respostes: 17 de 3340 0.51 %
  2. Poc. Respostes: 158 de 3340 4.73 %
  3. Bastant. Respostes: 1112 de 3340 33.29 %
  4. Totalment. Respostes: 1965 de 3340 58.83 %
       
  13.- Despres de l'experiencia formativa actual, estaria interessat/da en realitzar altres cursos a distancia amb nosaltres?
       
  1. Sí. Respostes: 3079 de 3340 92.19 %
  2. No. Respostes: 149 de 3340 4.46 %
       
       
  15.- En quin grau creu que el campus virtual aporta un entorn de comunicació realment útil?
       
  1.Gens útil. Respostes: 13 de 3340 0.39 %
  2. Poc útil. Respostes: 186 de 3340 5.57 %
  3. Bastant útil. Respostes: 1786 de 3340 53.47 %
  4 Totalment útil. Respostes: 1255 de 3340 37.57 %