Resultat general de les enquestes.
 
      Nombre d'enquestes lliurades: 3762
 
  1.- En quin grau creu que s'han assolit el objectius del curs?
       
  1. Cap. Respostes: 15 de 3762 0.40 %
  2. Poc. Respostes: 125 de 3762 3.32 %
  3. Bastant. Respostes: 2050 de 3762 54.49 %
  4. Totalment. Respostes: 1494 de 3762 39.71 %
       
  2.- En quin grau creu que el material del curs ha respost a les seves necessitats de formació?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 20 de 3762 0.53 %
  2. Poc adequat. Respostes: 189 de 3762 5.02 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1826 de 3762 48.54 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1643 de 3762 43.67 %
       
  3.- Com valora l'organització del material del curs?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 21 de 3762 0.56 %
  2. Poc adequat. Respostes: 141 de 3762 3.75 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1650 de 3762 43.86 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1855 de 3762 49.31 %
       
  4.- Com valora l'atenció rebuda per part del professorat-tutor?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 17 de 3762 0.45 %
  2. Poc adequat. Respostes: 101 de 3762 2.68 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 919 de 3762 24.43 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 2625 de 3762 69.78 %
       
  5.- Valori la competència del professor-tutor.
       
  1. Gens competent. Respostes: 10 de 3762 0.27 %
  2. Poc competent. Respostes: 67 de 3762 1.78 %
  3. Bastant competent. Respostes: 896 de 3762 23.82 %
  4. Totalment competent. Respostes: 2665 de 3762 70.84 %
       
  6.- Com valora les activitats del curs?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 19 de 3762 0.51 %
  2. Poc adequat. Respostes: 167 de 3762 4.44 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1923 de 3762 51.12 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1541 de 3762 40.96 %
       
  7.- Valori el grau d'adequació dels fòrums en relació als continguts del curs.
       
  1. Gens adequat. Respostes: 39 de 3762 1.04 %
  2. Poc adequat. Respostes: 263 de 3762 6.99 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1961 de 3762 52.13 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1315 de 3762 34.95 %
       
  8.- Indiqui el seu grau d'acord amb la següent afirmació: "El ritme de treball mantingut al llarg del curs m'ha permès l'estudi personal i la realització de les activitats.
       
  1. Gens d'acord. Respostes: 42 de 3762 1.12 %
  2. Poc d'acord. Respostes: 284 de 3762 7.55 %
  3. Bastant d'acord. Respostes: 1651 de 3762 43.89 %
  4. Totalment d'acord. Respostes: 1681 de 3762 44.68 %
       
  9.- El sistema d'avaluació ha estat coherent amb els objectius del curs?
       
  1. Gens coherent. Respostes: 15 de 3762 0.40 %
  2. Poc coherent. Respostes: 65 de 3762 1.73 %
  3. Bastant coherent. Respostes: 1366 de 3762 36.31 %
  4. Totalment coherent. Respostes: 2184 de 3762 58.05 %
       
  10.- Com valora els seus coneixements previs en relació als continguts?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 82 de 3762 2.18 %
  2. Poc adequat. Respostes: 582 de 3762 15.47 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 2225 de 3762 59.14 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 729 de 3762 19.38 %
       
  11.- Valori la participació dels companys/es i l'ambient de treball de l'aula "virtual".
       
  1. Gens adequada. Respostes: 88 de 3762 2.34 %
  2. Poc adequada. Respostes: 536 de 3762 14.25 %
  3. Bastant adequada. Respostes: 2100 de 3762 55.82 %
  4. Totalment adequada. Respostes: 839 de 3762 22.30 %
       
  12.- Creu que es poden aplicar els coneixements adquirits al seu treball/estudi habitual?
       
  1. Gens. Respostes: 20 de 3762 0.53 %
  2. Poc. Respostes: 171 de 3762 4.55 %
  3. Bastant. Respostes: 1263 de 3762 33.57 %
  4. Totalment. Respostes: 2208 de 3762 58.69 %
       
  13.- Despres de l'experiencia formativa actual, estaria interessat/da en realitzar altres cursos a distancia amb nosaltres?
       
  1. Sí. Respostes: 3477 de 3762 92.42 %
  2. No. Respostes: 162 de 3762 4.31 %
       
       
  15.- En quin grau creu que el campus virtual aporta un entorn de comunicació realment útil?
       
  1.Gens útil. Respostes: 16 de 3762 0.43 %
  2. Poc útil. Respostes: 212 de 3762 5.64 %
  3. Bastant útil. Respostes: 2015 de 3762 53.56 %
  4 Totalment útil. Respostes: 1402 de 3762 37.27 %