Resultat general de les enquestes.
 
      Nombre d'enquestes lliurades: 3575
 
  1.- En quin grau creu que s'han assolit el objectius del curs?
       
  1. Cap. Respostes: 15 de 3575 0.42 %
  2. Poc. Respostes: 124 de 3575 3.47 %
  3. Bastant. Respostes: 1944 de 3575 54.38 %
  4. Totalment. Respostes: 1421 de 3575 39.75 %
       
  2.- En quin grau creu que el material del curs ha respost a les seves necessitats de formació?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 20 de 3575 0.56 %
  2. Poc adequat. Respostes: 183 de 3575 5.12 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1728 de 3575 48.34 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1566 de 3575 43.80 %
       
  3.- Com valora l'organització del material del curs?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 20 de 3575 0.56 %
  2. Poc adequat. Respostes: 135 de 3575 3.78 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1563 de 3575 43.72 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1769 de 3575 49.48 %
       
  4.- Com valora l'atenció rebuda per part del professorat-tutor?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 17 de 3575 0.48 %
  2. Poc adequat. Respostes: 100 de 3575 2.80 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 873 de 3575 24.42 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 2493 de 3575 69.73 %
       
  5.- Valori la competència del professor-tutor.
       
  1. Gens competent. Respostes: 10 de 3575 0.28 %
  2. Poc competent. Respostes: 67 de 3575 1.87 %
  3. Bastant competent. Respostes: 852 de 3575 23.83 %
  4. Totalment competent. Respostes: 2530 de 3575 70.77 %
       
  6.- Com valora les activitats del curs?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 19 de 3575 0.53 %
  2. Poc adequat. Respostes: 162 de 3575 4.53 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1815 de 3575 50.77 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1476 de 3575 41.29 %
       
  7.- Valori el grau d'adequació dels fòrums en relació als continguts del curs.
       
  1. Gens adequat. Respostes: 37 de 3575 1.03 %
  2. Poc adequat. Respostes: 254 de 3575 7.10 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1853 de 3575 51.83 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1259 de 3575 35.22 %
       
  8.- Indiqui el seu grau d'acord amb la següent afirmació: "El ritme de treball mantingut al llarg del curs m'ha permès l'estudi personal i la realització de les activitats.
       
  1. Gens d'acord. Respostes: 40 de 3575 1.12 %
  2. Poc d'acord. Respostes: 274 de 3575 7.66 %
  3. Bastant d'acord. Respostes: 1571 de 3575 43.94 %
  4. Totalment d'acord. Respostes: 1594 de 3575 44.59 %
       
  9.- El sistema d'avaluació ha estat coherent amb els objectius del curs?
       
  1. Gens coherent. Respostes: 15 de 3575 0.42 %
  2. Poc coherent. Respostes: 61 de 3575 1.71 %
  3. Bastant coherent. Respostes: 1302 de 3575 36.42 %
  4. Totalment coherent. Respostes: 2072 de 3575 57.96 %
       
  10.- Com valora els seus coneixements previs en relació als continguts?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 82 de 3575 2.29 %
  2. Poc adequat. Respostes: 555 de 3575 15.52 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 2115 de 3575 59.16 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 689 de 3575 19.27 %
       
  11.- Valori la participació dels companys/es i l'ambient de treball de l'aula "virtual".
       
  1. Gens adequada. Respostes: 84 de 3575 2.35 %
  2. Poc adequada. Respostes: 509 de 3575 14.24 %
  3. Bastant adequada. Respostes: 2004 de 3575 56.06 %
  4. Totalment adequada. Respostes: 791 de 3575 22.13 %
       
  12.- Creu que es poden aplicar els coneixements adquirits al seu treball/estudi habitual?
       
  1. Gens. Respostes: 20 de 3575 0.56 %
  2. Poc. Respostes: 165 de 3575 4.62 %
  3. Bastant. Respostes: 1196 de 3575 33.45 %
  4. Totalment. Respostes: 2102 de 3575 58.80 %
       
  13.- Despres de l'experiencia formativa actual, estaria interessat/da en realitzar altres cursos a distancia amb nosaltres?
       
  1. Sí. Respostes: 3301 de 3575 92.34 %
  2. No. Respostes: 158 de 3575 4.42 %
       
       
  15.- En quin grau creu que el campus virtual aporta un entorn de comunicació realment útil?
       
  1.Gens útil. Respostes: 15 de 3575 0.42 %
  2. Poc útil. Respostes: 204 de 3575 5.71 %
  3. Bastant útil. Respostes: 1907 de 3575 53.34 %
  4 Totalment útil. Respostes: 1342 de 3575 37.54 %