Resultat general de les enquestes.
 
      Nombre d'enquestes lliurades: 3282
 
  1.- En quin grau creu que s'han assolit el objectius del curs?
       
  1. Cap. Respostes: 13 de 3282 0.40 %
  2. Poc. Respostes: 115 de 3282 3.50 %
  3. Bastant. Respostes: 1796 de 3282 54.72 %
  4. Totalment. Respostes: 1290 de 3282 39.31 %
       
  2.- En quin grau creu que el material del curs ha respost a les seves necessitats de formació?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 18 de 3282 0.55 %
  2. Poc adequat. Respostes: 172 de 3282 5.24 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1590 de 3282 48.45 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1430 de 3282 43.57 %
       
  3.- Com valora l'organització del material del curs?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 19 de 3282 0.58 %
  2. Poc adequat. Respostes: 130 de 3282 3.96 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1430 de 3282 43.57 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1620 de 3282 49.36 %
       
  4.- Com valora l'atenció rebuda per part del professorat-tutor?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 16 de 3282 0.49 %
  2. Poc adequat. Respostes: 96 de 3282 2.93 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 806 de 3282 24.56 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 2276 de 3282 69.35 %
       
  5.- Valori la competència del professor-tutor.
       
  1. Gens competent. Respostes: 9 de 3282 0.27 %
  2. Poc competent. Respostes: 64 de 3282 1.95 %
  3. Bastant competent. Respostes: 777 de 3282 23.67 %
  4. Totalment competent. Respostes: 2326 de 3282 70.87 %
       
  6.- Com valora les activitats del curs?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 18 de 3282 0.55 %
  2. Poc adequat. Respostes: 150 de 3282 4.57 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1664 de 3282 50.70 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1355 de 3282 41.29 %
       
  7.- Valori el grau d'adequació dels fòrums en relació als continguts del curs.
       
  1. Gens adequat. Respostes: 33 de 3282 1.01 %
  2. Poc adequat. Respostes: 231 de 3282 7.04 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1702 de 3282 51.86 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1155 de 3282 35.19 %
       
  8.- Indiqui el seu grau d'acord amb la següent afirmació: "El ritme de treball mantingut al llarg del curs m'ha permès l'estudi personal i la realització de les activitats.
       
  1. Gens d'acord. Respostes: 37 de 3282 1.13 %
  2. Poc d'acord. Respostes: 252 de 3282 7.68 %
  3. Bastant d'acord. Respostes: 1456 de 3282 44.36 %
  4. Totalment d'acord. Respostes: 1447 de 3282 44.09 %
       
  9.- El sistema d'avaluació ha estat coherent amb els objectius del curs?
       
  1. Gens coherent. Respostes: 14 de 3282 0.43 %
  2. Poc coherent. Respostes: 61 de 3282 1.86 %
  3. Bastant coherent. Respostes: 1212 de 3282 36.93 %
  4. Totalment coherent. Respostes: 1879 de 3282 57.25 %
       
  10.- Com valora els seus coneixements previs en relació als continguts?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 76 de 3282 2.32 %
  2. Poc adequat. Respostes: 510 de 3282 15.54 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1946 de 3282 59.29 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 624 de 3282 19.01 %
       
  11.- Valori la participació dels companys/es i l'ambient de treball de l'aula "virtual".
       
  1. Gens adequada. Respostes: 76 de 3282 2.32 %
  2. Poc adequada. Respostes: 462 de 3282 14.08 %
  3. Bastant adequada. Respostes: 1854 de 3282 56.49 %
  4. Totalment adequada. Respostes: 715 de 3282 21.79 %
       
  12.- Creu que es poden aplicar els coneixements adquirits al seu treball/estudi habitual?
       
  1. Gens. Respostes: 17 de 3282 0.52 %
  2. Poc. Respostes: 158 de 3282 4.81 %
  3. Bastant. Respostes: 1091 de 3282 33.24 %
  4. Totalment. Respostes: 1930 de 3282 58.81 %
       
  13.- Despres de l'experiencia formativa actual, estaria interessat/da en realitzar altres cursos a distancia amb nosaltres?
       
  1. Sí. Respostes: 3023 de 3282 92.11 %
  2. No. Respostes: 149 de 3282 4.54 %
       
       
  15.- En quin grau creu que el campus virtual aporta un entorn de comunicació realment útil?
       
  1.Gens útil. Respostes: 13 de 3282 0.40 %
  2. Poc útil. Respostes: 186 de 3282 5.67 %
  3. Bastant útil. Respostes: 1746 de 3282 53.20 %
  4 Totalment útil. Respostes: 1239 de 3282 37.75 %