Resultat general de les enquestes.
 
      Nombre d'enquestes lliurades: 3518
 
  1.- En quin grau creu que s'han assolit el objectius del curs?
       
  1. Cap. Respostes: 15 de 3518 0.43 %
  2. Poc. Respostes: 122 de 3518 3.47 %
  3. Bastant. Respostes: 1911 de 3518 54.32 %
  4. Totalment. Respostes: 1400 de 3518 39.80 %
       
  2.- En quin grau creu que el material del curs ha respost a les seves necessitats de formació?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 20 de 3518 0.57 %
  2. Poc adequat. Respostes: 178 de 3518 5.06 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1701 de 3518 48.35 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1543 de 3518 43.86 %
       
  3.- Com valora l'organització del material del curs?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 20 de 3518 0.57 %
  2. Poc adequat. Respostes: 133 de 3518 3.78 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1539 de 3518 43.75 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1739 de 3518 49.43 %
       
  4.- Com valora l'atenció rebuda per part del professorat-tutor?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 17 de 3518 0.48 %
  2. Poc adequat. Respostes: 99 de 3518 2.81 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 859 de 3518 24.42 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 2452 de 3518 69.70 %
       
  5.- Valori la competència del professor-tutor.
       
  1. Gens competent. Respostes: 10 de 3518 0.28 %
  2. Poc competent. Respostes: 67 de 3518 1.90 %
  3. Bastant competent. Respostes: 834 de 3518 23.71 %
  4. Totalment competent. Respostes: 2493 de 3518 70.86 %
       
  6.- Com valora les activitats del curs?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 19 de 3518 0.54 %
  2. Poc adequat. Respostes: 158 de 3518 4.49 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1785 de 3518 50.74 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1455 de 3518 41.36 %
       
  7.- Valori el grau d'adequació dels fòrums en relació als continguts del curs.
       
  1. Gens adequat. Respostes: 34 de 3518 0.97 %
  2. Poc adequat. Respostes: 250 de 3518 7.11 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1822 de 3518 51.79 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1242 de 3518 35.30 %
       
  8.- Indiqui el seu grau d'acord amb la següent afirmació: "El ritme de treball mantingut al llarg del curs m'ha permès l'estudi personal i la realització de les activitats.
       
  1. Gens d'acord. Respostes: 39 de 3518 1.11 %
  2. Poc d'acord. Respostes: 272 de 3518 7.73 %
  3. Bastant d'acord. Respostes: 1544 de 3518 43.89 %
  4. Totalment d'acord. Respostes: 1569 de 3518 44.60 %
       
  9.- El sistema d'avaluació ha estat coherent amb els objectius del curs?
       
  1. Gens coherent. Respostes: 15 de 3518 0.43 %
  2. Poc coherent. Respostes: 61 de 3518 1.73 %
  3. Bastant coherent. Respostes: 1287 de 3518 36.58 %
  4. Totalment coherent. Respostes: 2033 de 3518 57.79 %
       
  10.- Com valora els seus coneixements previs en relació als continguts?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 78 de 3518 2.22 %
  2. Poc adequat. Respostes: 546 de 3518 15.52 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 2080 de 3518 59.12 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 681 de 3518 19.36 %
       
  11.- Valori la participació dels companys/es i l'ambient de treball de l'aula "virtual".
       
  1. Gens adequada. Respostes: 80 de 3518 2.27 %
  2. Poc adequada. Respostes: 501 de 3518 14.24 %
  3. Bastant adequada. Respostes: 1979 de 3518 56.25 %
  4. Totalment adequada. Respostes: 774 de 3518 22.00 %
       
  12.- Creu que es poden aplicar els coneixements adquirits al seu treball/estudi habitual?
       
  1. Gens. Respostes: 20 de 3518 0.57 %
  2. Poc. Respostes: 163 de 3518 4.63 %
  3. Bastant. Respostes: 1175 de 3518 33.40 %
  4. Totalment. Respostes: 2070 de 3518 58.84 %
       
  13.- Despres de l'experiencia formativa actual, estaria interessat/da en realitzar altres cursos a distancia amb nosaltres?
       
  1. Sí. Respostes: 3248 de 3518 92.33 %
  2. No. Respostes: 155 de 3518 4.41 %
       
       
  15.- En quin grau creu que el campus virtual aporta un entorn de comunicació realment útil?
       
  1.Gens útil. Respostes: 14 de 3518 0.40 %
  2. Poc útil. Respostes: 200 de 3518 5.69 %
  3. Bastant útil. Respostes: 1878 de 3518 53.38 %
  4 Totalment útil. Respostes: 1323 de 3518 37.61 %