Resultat general de les enquestes.
 
      Nombre d'enquestes lliurades: 3630
 
  1.- En quin grau creu que s'han assolit el objectius del curs?
       
  1. Cap. Respostes: 15 de 3630 0.41 %
  2. Poc. Respostes: 124 de 3630 3.42 %
  3. Bastant. Respostes: 1969 de 3630 54.24 %
  4. Totalment. Respostes: 1447 de 3630 39.86 %
       
  2.- En quin grau creu que el material del curs ha respost a les seves necessitats de formació?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 20 de 3630 0.55 %
  2. Poc adequat. Respostes: 183 de 3630 5.04 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1761 de 3630 48.51 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1585 de 3630 43.66 %
       
  3.- Com valora l'organització del material del curs?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 20 de 3630 0.55 %
  2. Poc adequat. Respostes: 135 de 3630 3.72 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1587 de 3630 43.72 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1796 de 3630 49.48 %
       
  4.- Com valora l'atenció rebuda per part del professorat-tutor?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 17 de 3630 0.47 %
  2. Poc adequat. Respostes: 101 de 3630 2.78 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 881 de 3630 24.27 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 2536 de 3630 69.86 %
       
  5.- Valori la competència del professor-tutor.
       
  1. Gens competent. Respostes: 10 de 3630 0.28 %
  2. Poc competent. Respostes: 67 de 3630 1.85 %
  3. Bastant competent. Respostes: 859 de 3630 23.66 %
  4. Totalment competent. Respostes: 2575 de 3630 70.94 %
       
  6.- Com valora les activitats del curs?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 19 de 3630 0.52 %
  2. Poc adequat. Respostes: 163 de 3630 4.49 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1846 de 3630 50.85 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1496 de 3630 41.21 %
       
  7.- Valori el grau d'adequació dels fòrums en relació als continguts del curs.
       
  1. Gens adequat. Respostes: 38 de 3630 1.05 %
  2. Poc adequat. Respostes: 255 de 3630 7.02 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 1883 de 3630 51.87 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 1277 de 3630 35.18 %
       
  8.- Indiqui el seu grau d'acord amb la següent afirmació: "El ritme de treball mantingut al llarg del curs m'ha permès l'estudi personal i la realització de les activitats.
       
  1. Gens d'acord. Respostes: 40 de 3630 1.10 %
  2. Poc d'acord. Respostes: 275 de 3630 7.58 %
  3. Bastant d'acord. Respostes: 1592 de 3630 43.86 %
  4. Totalment d'acord. Respostes: 1624 de 3630 44.74 %
       
  9.- El sistema d'avaluació ha estat coherent amb els objectius del curs?
       
  1. Gens coherent. Respostes: 15 de 3630 0.41 %
  2. Poc coherent. Respostes: 62 de 3630 1.71 %
  3. Bastant coherent. Respostes: 1312 de 3630 36.14 %
  4. Totalment coherent. Respostes: 2113 de 3630 58.21 %
       
  10.- Com valora els seus coneixements previs en relació als continguts?
       
  1. Gens adequat. Respostes: 82 de 3630 2.26 %
  2. Poc adequat. Respostes: 563 de 3630 15.51 %
  3. Bastant adequat. Respostes: 2146 de 3630 59.12 %
  4. Totalment adequat. Respostes: 701 de 3630 19.31 %
       
  11.- Valori la participació dels companys/es i l'ambient de treball de l'aula "virtual".
       
  1. Gens adequada. Respostes: 85 de 3630 2.34 %
  2. Poc adequada. Respostes: 518 de 3630 14.27 %
  3. Bastant adequada. Respostes: 2032 de 3630 55.98 %
  4. Totalment adequada. Respostes: 804 de 3630 22.15 %
       
  12.- Creu que es poden aplicar els coneixements adquirits al seu treball/estudi habitual?
       
  1. Gens. Respostes: 20 de 3630 0.55 %
  2. Poc. Respostes: 168 de 3630 4.63 %
  3. Bastant. Respostes: 1221 de 3630 33.64 %
  4. Totalment. Respostes: 2126 de 3630 58.57 %
       
  13.- Despres de l'experiencia formativa actual, estaria interessat/da en realitzar altres cursos a distancia amb nosaltres?
       
  1. Sí. Respostes: 3352 de 3630 92.34 %
  2. No. Respostes: 159 de 3630 4.38 %
       
       
  15.- En quin grau creu que el campus virtual aporta un entorn de comunicació realment útil?
       
  1.Gens útil. Respostes: 15 de 3630 0.41 %
  2. Poc útil. Respostes: 207 de 3630 5.70 %
  3. Bastant útil. Respostes: 1939 de 3630 53.42 %
  4 Totalment útil. Respostes: 1357 de 3630 37.38 %