Aquesta entitat està formada per un grup de professors amb experiència en el camp de les competències bàsiques digitals. La nostra raó de ser és la de facilitar els mitjans tècnics en entorns virtuals d'aprenentatge per als professors i institucions que així ho considerin.

     Posem al vostre servei tots els recursos humans i tècnics necessaris per poder dotar al centre, als professor i a qualsevol persona o institució que ho pugui necessitar, espais per poder desenvolupar activitats amb entorns telemàtics.

    Per contactar amb nosaltres pot fer ús del correu info@plataformaeduca.es