ESCOLA D'ESTIU (online)

Inici dels cursos 22 de juny del 2015
Final dels cursos 12 de juliol del 2015

ESCOLA D'ESTIU (presencial)

Inici dels cursos 1 de juny del 2015
Final dels cursos 8 de juliol del 2015

Aquesta formació disposa del reconeixement del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a docents i es fa totalment online, presencial o semipresencial