ESCOLA D'HIVERN I PER A PROFESSIONALS

Inici dels cursos 23 de febrer del 2015
Final dels cursos 26 d'abril del 2015

Aquesta formació disposa del reconeixement del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a docents i es fa totalment online o semipresencial