ESCOLA DE TARDOR 

Inici dels cursos 17 d'octubre de 2016
Final dels cursos 11 de desembre de 2016

Aquesta formació disposa del reconeixement del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a docents i es fa totalment online