ESCOLA D'HIVERN 

Inici dels cursos 20 de febrer de 2017
Final dels cursos 23 d'abril de 2017

Aquesta formació disposa del reconeixement del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a docents i es fa totalment online

Plataforma Educa consta al registre del SEPE "Servicio de Empleo Público Estatal"