ESCOLA D'ESTIU ONLINE

Amb aquesta formació es podrà realitzar el cobrament del mes de juliol.

Resolució cobrament del mes de juliol. (Pag 7)

Inici dels cursos 1 de  juliol de 2018
Final dels cursos 15 de juliol de 2018

Aquesta formació disposa del reconeixement del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a docents i es fa totalment online

Plataforma Educa consta al registre del SEPE "Servicio de Empleo Público Estatal"