ESCOLA D'ESTIU ONLINE

Trobaràs els plans docents a la pestanya: Pla docent anual

Inici dels cursos 1 de  juliol de 2018
Final dels cursos 15 de juliol de 2018

Aquesta formació disposa del reconeixement del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a docents i es fa totalment online

Plataforma Educa consta al registre del SEPE "Servicio de Empleo Público Estatal"