ESCOLA D'HIVERN

Trobaràs els plans docents a la pestanya: Pla docent anual

Inici dels cursos 26 de febrer de 2018
Final dels cursos 29 d'abril de 2018

Aquesta formació disposa del reconeixement del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a docents i es fa totalment online

Plataforma Educa consta al registre del SEPE "Servicio de Empleo Público Estatal"