ESCOLA DE TARDOR (online) 

Inici dels cursos 23 d'octubre de 2017
Final dels cursos 17 de desembre de 2017

Aquesta formació disposa del reconeixement del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a docents i es fa totalment online

Plataforma Educa consta al registre del SEPE "Servicio de Empleo Público Estatal"